Villkor

Villkor för hyra av cykel

Vi beräknar hyreskostnaden i SEK och debiterar dig som kund vid tidpunkten för bokningen. Du som kund ansvarar för cykeln från det att du får nyckeln till fram tills dess att cykeln är fastlåst vid återlämningsplatsen och nyckeln är återlämnad i receptionen. Ingen del av cykelhyran återbetalas vid en eventuell avbokning.

Kunden är skyldig att på egen hand sätta sig in i hur cykeln fungerar och bruka den på det sätt den är avsedd att brukas.

Om det finns fel på cykeln som medför att det inte kan brukas som det är avsett under hyresperioden, återbetalas hela eller delar av hyresbeloppet i proportion till felet. Eventuella skador på cykeln, utöver normalt slitage, debiteras kunden för utfört arbete plus materialkostnad. OBS det är inte tillåtet för kunden att själv utföra lagningar på cykeln (utöver slangbyte) utan avstämning med uthyraren. Meddela ev skador via meddelandetjänsten på vår hemsida.

Uthyraren ansvarar inte för skador som uppkommit i samband med användning av fordon såvida det inte uppkommit på grund av fel på fordonet och det är ett sådant fel som uthyraren känner till eller borde känt till.

När cykeln inte används ska den låsas med det lås som följer med vid uthyrningen. Om cykel eller övrig utrustning stjäls under uthyrningstiden ersätter kunden uthyraren med fulla värdet av det stulna (det är kundens egen hemförsäkring som ska täcka för skada och stöld under hyresperioden).

Återlämning av cykeln ska ske senast kl 20.00 eller enligt ö.k. Cykeln ska återlämnas i samma skick som den lämnades ut. Om cykeln är lerig eller smutsig på annat sätt ska den tvättas innan returnering, tvättning sker på angivet tvättställe. Om cykeln återlämnas efter avtalad tid debiteras kunden en skälig avgift för detta.

Vi är medvetna om att du som kund är mån om din personliga integritet och hur vi lagrar vår data. Vi vill därför vara tydliga med att vi behandlar personuppgifter med största försiktighet. Vi samlar in och lagrar data om dig som kund på följande sätt:

  • Från bokningen fram till hyresperioden slut sparar vi uppgifter om namn, adress mm för att kunna fullfölja vårt hyresåtagande och hålla koll på vår utrustning. Så snart utrustningen är återlämnad raderar vi alla uppgifter utom de som vi enligt gällande lagstiftning måste spara  för att dokumentera intäkten.
  • Vi delar INTE register med några andra bolag för marknadsföringssyfte och liknande.
  • Vi sparar ingen data om dig som kund i eget marknadsföringssyfte.
  • Om du registrerar dig som återkommande kund finns du sparad som användare för att underlätta framtida bokningar. Du kan när som helst radera din användarprofil genom att själv radera den eller meddela oss att du inte längre vill finnas med.

 

Stockån konsult AB, 559106-0859
Hållbusv. 3
792 37 Mora
070-725 29 66